درباره ما

 واحد آزمایشگاه شرکت آروین کیفیت پردیس، با استفاده از تجارب کادر خود و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و بروز توانسته است تائیدیه لازم جهت فعالیت در زمینه خدمات آزمایشگاهی را از سازمان ملی استاندارد اخذ نموده و به عنوان آزمایشگاه تایید صلاحیت شده همکار اداره استاندارد (آزمایشگاه آکرودیته) به شماره مجوز Es/۳۱۷۰ فعالیت خود را آغاز نماید.