آموزش

 داشتن آگاهی لازم از نحوه استفاده از خاموش کننده­ها و همچنین شناسایی بهترین نوع خاموش کننده متناسب با نوع حریق، عامل بسیار مهمی در توانایی افراد در اطفاء و مهار آتش به شمار می­رود. شما در این بخش می­توانید با مطالعه مقالات و آموزش­های مرتبط به آگاهی مورد نیاز دست یابید.
برگذاری دوره­های آموزش تخصصی استاندارد­های ملی ایمنی و آتش نشانی توسط اساتید با تجربه، از دیگر خدمات شرکت آروین کیفیت پردیس می­باشد.